Το δικηγορικό γραφείο Αναστόπουλος & Συνεργάτες αναλαμβάνει υποθέσεις στους εξής τομείς: Εργατικά, Διαζύγια- Διατροφές- Επιμέλεια Τέκνων, Σύσταση Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, Βουλγαρία, Κύπρος), Φορολογικά, Ρύθμιση Οφειλών- Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κληρονομικά, Στρατιωτικό Δίκαιο, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Domain Names, Καταγγελίες ΕΕΤΤ, Ηλεκτρονική Εγκληματικότητα, Εμπορικά Σήματα, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πολεοδομικά, Μισθωτικές Διαφορές, Παραβάσεις ΚΟΚ, Αποζημιώσεις ατυχημάτων από αυτοκίνητα, Προσφυγές στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, Φωτοβολταϊκά, Franchise, Προστασία Καταναλωτή. Ο Νίκος Αναστόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική και στην Αγγλία.
Δικηγόροι. Εργατικά, Διαζύγια, Εταιρείες, Ρύθμιση Οφειλών, Στρατιωτικό Δίκαιο, Θέματα Internet, Εμπορικά Σήματα, Πολεοδομικά, Μισθώσεις, Αυτοκίνητα, Κληρονομικά.
δικηγόρος, δικηγόροι, δικηγορικό γραφείο, Εργατικό, Διαζύγιο, Εταιρεία, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κληρονομικά, Στρατιωτικό Δίκαιο, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Μισθώσεις, Παραβάσεις ΚΟΚ, Αυτοκίνητα, Φωτοβολταϊκά.